הרג הטף ממדיין

בס"ד

בפרשת מטות , משה רבנו ע"ה , מצווה את החיילים להרוג כל זכר בטף מהמדיינים :

א. מה אשמים הזכרים הקטנים ?
ב. מה הקשר של הטף לחטא בנות מדיין הבוגרות ?
ג. האם יש פרשן/ דרשן שניסה להבין את הציווי של משה בפרט לאור ציווי אחר ודומה מהעבר של עמ"י שניתן ע"י פרעה להשליך כל תינוק יהודי למים?
לקריאת השרשור כולו