עבדו את השם בשמחה | פרשת ראה

פרשת השבוע ראה (דברים יב-ז) "[ואכלתם שם] לפני ה' אלקיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם".

לפני ה' אלקיכם ושמחתם – עבדו את ה' בשמחה, כראוי לכל עובד מאהבה

'בכל משלח ידכם' – כי אז תצליחו את דרכיכם ואז תשכילו.

"ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם". דהיינו שהאדם צריך לשמוח בכל מה שהוא עוסק ולקבל דין שמיים בשמחה,

ולא כאלה המתאוננים המתוסכלים שבכל עת הם רוטנים ומתלוננים, ועצובים ולא טוב להם בכלום..,

והכתוב מבטיחך כאן שאם תעשה רצון ה' בפשיטות ותמימות כמתבקש מתוך אהבת ה' – תזכה להתברך בשמחה בכל מעשי ידיך. ובכל המצבים.

ציווי ה' ורצונו יתברך שנעבדנו בשמחה, והרי עונש חמור מאד ניתן למי שמזלזל בכך

וכמו שכתוב בתורה, שכל הצרות הצרורות באות (דברים כח-מז) תחת אשר לא עבדת את ה' בשמחה…

להורדת העלון השבועי להדפסה >> עלון שבועי ישיבת ברסלב מאיר , פרשת השבוע ראה

כנסו לקרוא >> פרשת השבוע לילדים,

בברכת התורה ולומדיה ישיבת ברסלב מאיר

לקריאת השרשור כולו