פרשת השבוע כי תצא

"כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו ה' אלקיך בידך, ושבית שביו" (דברים כא-י)

רבי נחמן מברסלב ענה לאחד ששאל אותו, כיצד היא הבחירה?

[ורבי נחמן מברסלב ז"ל] השיב לו בפשיטות,
שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות, אם רוצה – עושה, ואם אינו רוצה – אינו עושה,
ורשמתי זאת כי הוא דבר נצרך מאד, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאד,
מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאד,
ועל כן, נדמה להם שאין להם בחירה, חס ושלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם…
בוא להתחזק ולהכניע הרע !!
אבל באמת אינו כן, כי בודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר,
וכמו שהוא רוצה עושה, והבן הדברים מאד, ע"כ.
נכון שלפעמים היצר הרע מתגבר עליכם..,
ובא לכם לעשות שטויות, ולהשתולל או שלא בא לכם כלום ?
האמת שאני לא שואל אתכם, כי אני יודע שכך הוא… נו, גם אני הייתי ילד..,
אבל בתוכינו ישנו קול פנימי שרוצה להתגבר ולהצליח,
רצון להיות טוב להקשיב להורים ולמורים, אבל הראש מלא הרהורים..,
אז אולי זה אני ?! כך נולדתי וזהו !!??
ממש לא… רוצים לדעת איך להתגבר ולבחור בטוב ?
וזה מרומז בפרשת השבוע
"כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו ה' אלקיך בידך, ושבית שביו" (דברים כא-י)
כי תצא למלחמה על אויביך – היא מלחמת היצר הרע , ושבית שביו – אם תרצה תצליח ותנצח ! וכל הברכות יהיו מסורים בידך !

לקריאת השרשור כולו