פרשת וזאת הברכה – הרב אהרון בן נתנאל

דברים ל"ג-א\ב…." וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפנימותו…" (ב) ויאמר "ה" מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהרפראן ואתה מרבבת קדש מימינו אש דת למו…" …

המשך לקרוא ...