הרב יואל ראטה שליט"א | מדוע הילדים של נפטר לא מלווים אותו בלוויה? מצמרר!!!

חיזוקים ומוטיבציה לחיים! זכות עצומה לתרום ולעזור לישיבה החשובה של הרב  יואל ראטה שליט"א: הרב יואל ראטה שליט"א בדברים שלא תשמעו באף מקום אחר קצר ולעניין קולע ומחזק! ? לקבלת …

המשך לקרוא ...