הרב יואל ראטה שליט"א – חיזוק לנשים חלק א' | הקשיים שאשה עוברת עם הילדים, מניין היא שואבת את הכוחות?

חיזוקים ומוטיבציה לחיים! זכות עצומה לתרום ולעזור לישיבה החשובה של הרב יואל ראטה שליט"א: הרב יואל ראטה שליט"א בדברים שלא תשמעו באף מקום אחר קצר ולעניין קולע ומחזק! ? לקבלת …

המשך לקרוא ...