דיני ספירת העומר – עם הרב אסף בן חמו שליטא

סימן תפט – הלכות ספירת העומר א נאמר בתורה (ויקרא כא טו) "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה". וקיבלו רבותינו ז"ל, שפירוש "ממחרת השבת" …

המשך לקרוא ...