הרב זמיר כהן, הלכות נטילת ידיים / Rabbi Zamir Cohen, Laws of Washing Hands ✡

הלכות נטילת ידיים במסגרת פינת ההלכה, נלמד עם הרב זמיר כהן נושאים הלכתיים שונים, המוגשים על ידו בבהירות ובקצרה. והפעם: הלכות נטילת ידים. הרב זמיר כהן, הלכות נטילת ידיים / …

המשך לקרוא ...