הרב יעקב יוסף זצוק"ל עם יבדל"ט הרב דוד יוסף שליט"א – חנוכה.wmvחנוכה – נר שני התשע"ב.
הרב יעקב יוסף שליט"א דן בענייני חנוכה סימן תרפ"ב דין 'על הניסים' בברכת המזון האם יש תשלומין אם שכח?
סימן תרפ"ג – הלל שלם. 'לגמור את ההלל' או 'לקרוא את ההלל'? האם גם הנשים תברכנה על ההלל? עד מתי ניתן לומר את ההלל, למי שהיה אנוס?
הרב דוד יוסף שליט"א – נר שבת או נר חנוכה, מי קודם? תדיר ושאינו תדיר או פרסומי ניסא?
מתי זמן תפילת ערבית וזמן הדלקת הנרות – בשקיעת החמה או צאת הכוכבים והשיטות השונות.
דיון על דברי הגמרא 'מצוותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק' האם זה זמן ההדלקה, או רק שיעור השמן?
האם בערב שבת נרות השבת קודמים לנר חנוכה משום תדיר ושאינו תדיר?
'כל המצוות מברך עובר לעשייתן' [חוץ מטבילת הגר] האם זה לעיכובא?
וכן הדלקת נרות חנוכה במוצאי שבת.

source

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *