חנוכה ואלכסנדר מוקדון – הרב אליהו עמרחנוכה ואלכסנדר מוקדון – הרב אליהו עמר
הרב אליהו עמר
מה מסמל חג החנוכה? מהו סוד הצלחתו המדהימה של אלכסנדר מוקדון? איזו דמות רוחנית היתה מלווה אותו בכל מסעותיו? הרב אליהו עמר בשיעור מיוחד לחנוכה

לתיקון הברית של כל עם ישראל

לעילוי נשמת אברהם, יצחק ויעקב אבותינו, שרה רבקה רחל ולאה האימהות, רבי שמעון בר יוחאי , רבי אלעזר, רבי שמעון בן מנסיה, הלל הזקן רבי חיים ויטאל, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה, רבי שמשון בן נחמן מיכאל נחמני, רבי נחמן בן פייגא ושמחה, רבי משה בן מימון, רבי משה בן נחמן, רבי יצחק נפחא, רבי אבא, רב המנונא סבא, רבי ייבא סבא, רבי ייסא, רבי עקיבא בן יוסף, יהוידע הכהן, משה רבינו, יהושע בן נון, רב אשי, רבינא, הרב יצחק כדורי, רבי מרדכי אליהו בן מזל, רבי נתן תלמיד רבי נחמן מברסלב, רבי ישראל בעל שם טוב בן שרה, דוד המלך, שלמה המלך, חזקיה המלך, רחבעם המלך, שאול המלך, ,יחזקאל הנביא, ישעיה הנביא, שמואל הנביא, רבי אברהם גורג'י, רב דימי וכל חכמי ישראל

לעילוי נשמת כל נשמות ישראל החיים והמתים

לפדיון כל הנידונים בכל מיני דיני בעולם הזה ובעולם הבא

לרפואת כל חולי עם ישראל

ולייחדא קודשא בריך הוא ושכינתה והקימה שכינתא מעפרא וקרב את ביאת המשיח ולקיים מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך.

source

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.