פרשת לך לך – הרב נתנאל בן אהרון

בראשית י"ב\ז…"וירא "ה" אל אברם ויאמר לזרעך אתן אתהארץ הזאתויבן שם מזבח  ל "ה" הנראה אליו…  מזבחות שבנה אברהם. רש"י\ י"ב(ז)…"ויבן שם מזבח-על בשורת הזרע ועל בשורת ארץישראל…" עכ"ל. כתב …

המשך לקרוא ...