פרשת נח – הרב נתנאל בן אהרון

בראשית י"א\א\ד…" ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים… רש"י:ודברים אחדים: על יחידו של עולם.  ראשית התפתחות האמונה. על מנת לנסות ולהתחקות אחר ראשית התפתחות האמונה, עליינו לחזור לחטא אדם …

המשך לקרוא ...