פרשת עקב – הרב נתנאל בן אהרון

דברים –י\ט"ז…." ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשועוד…" רש"י: אוטם לבבכם וכיסויו. שפתי חכמים:וכיסויו שהוא אטומו. וכן כתב בפרשת וארא. שמות וארא-ו\י"ב…" וידבר משה לפני "ה" לאמר הן בני …

המשך לקרוא ...