פרשת ואתחנן – הרב נתנאל בן אהרון

הפרשה מזכירה כמה פעמים דיבור "ה" עם ישראל. דברים-ד\י"א\י"ב\…"ותקרבון ותעמדון  תחת ההר וההר בער באש עד לב השמים חשך ענן וערפל( י"ב) וידבר "ה"אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים …

המשך לקרוא ...