פרשת בהעלתך – הרב נתנאל בן אהרון

במדבר –ח\ב\…" דבר אל אהרן ואמרת אליו  בהעלתך את הנרת אל מול פניהמנרה יאירו שבעת הנרות…" רש"י: למה נסמכה פרשת המנרה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז …

המשך לקרוא ...