פרשת בחקתי – הרב נתנאל בן אהרון

ויקרא \כ"ו\ג\…" אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם…" ויקרא \כ"ו\י"ב\ …"והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לילעם…" נבקש על ההתהלכות שלנו וממנה נתקרב להתהלכות… המקום הראשון מצאתי …

המשך לקרוא ...