פרשות וישב. מקץ.ויגש. פרקי השגחה – הרב נתנאל בן אהרון

יוסף מלמד את הנהגת ה אותנו בגלות ובהסתר הנוראי אשר אנו עדיין בתוכו. יוסף עובר את הסתר הפנים( לכאורה) על בשרו. יותר מכך . לא נאמר ביוסף ואפילו פעם אחת …," וידבר ה אל יוסף..". ועל אף כל זאת נשאר יוסף חזק ואיתן באמונתו- ואומר בבית פוטיפר לאשת אדונו – לאחר שהושלך לבור ולאחר שנימכר לעבד …"וחטאתי לאלהים…"
ועוד אומר לשר המשקים ולשר האופים…" הלא לאלהים הפתרונים…" וכשמגיע לעמוד מול פרעה.." אלהים יענה את שלום פרעה…" אלו הוכחות שנשאר ביראתו גדולה מאוד על אף כל ההסתר שפקד אותו כמו שאמר…" כי גנוב גנבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור." היש הסתר פנים גדול יותר ממה שעובר יוסף?
יוסף הוא אב לעם ישראל כולו בגלותם בצרות הגלות שעברו על העם מאז חורבן בית ראשון וגלות בבל. מאז מות יעקב אבינו ועד שליחות משה אין נביא בעם ישראל. בדומה לכך הוא מה שאנו חווים היום. כמעט אלפיים שנה שאין נביא ואין מקדש . אין קרבנות וצרות תוכפות ובאות… ומה מחזיק את עם ישראל אם לא יראת שמים אמונה ותורה. זו הנהגת יוסף. כיוון שעבר זאת יוסף – אנו יכולים לעבור זאת גם. מספרת התורה על השגחת ה על יוסף בתוך ההסתר ובתוך החושך הנהגה אשר אינה זזה ממנו כלל…" ויהי ה את יוסף ויהי איש מצליח…" ויברך ה את בית המצרי בגלל יוסף. ויהי ברכת ה בכל אשר יש לו בבית ובשדה.."
…" ויהי ה את יוסף ויט אליו חסד…" " באשר ה אתו ואשר הוא עושה ה מצליח…" ויחד עם זאת יוסף חייב לעבור את ההסתר הגדול ורק אחר כך לצאת ולמלוך.
הנהגה דומה היא הנהגת ה את יעקב אבינו אשר אמר בפרשת ויגש…" מעט ורעים…,
גם יעקב הוצרך לעבור את כל צרות החיים לא כניסיונות כמו אברהם סבו אלא בתוך החיים עצמם. …, אלא תולדות יעקב יוסף…, בהנהגה זו שותפים יעקב ויוסף… השגחת ה בתוך החיים עצמם לא בתור ניסיון אלא – הם החיים במהותם. ורק בסוף ימיו רווה יעקב נחת…" ויחי יעקב בארץ במצרים שבע עשרה שנה… אולם השוני ביניהם הוא שיעקב זכה לדיבורי נבואה מאת ה . ובסוף פרשת ויגש עולה יעקב לבאר שבע על מנת ליטול רשות לרדת מצרימה. לעומתו זוכה יוסף בסוף ימיו לנבואה כאשר אמר…" פקד יפקד…אתכם…" בנבואה זו משתמש משה כאשר בא לזקנים במצרים ומספר שהגיע עת הגאולה. אפשר לסכם את שתי ההנהגות- יעקב ויוסף בפסוקים. הנהגת יעקב היא בפסוק מפרשת בשלח…" וגם הולך לקראתך…יעקב אבינו הולך ופועל בחיים עצמם והשגחת ה עליו באה לקראתו- דרך עשו. דרך לבן הרמאי. דרך שכם בן חמור. דרך מכירת יוסף.
ביוסף נאמר תכף להשלכתו אל הבור… והנה אורחת ישמעאלים באה מן הגלעד…"
איזה תיזמון פילאי. כל פסיעה של הגמלים מחושבת בהשגחה נוראית עד שיגיעו בזמן השיא אל האחים ושם תיקח ההשגחה את יוסף עם ריח טוב של בשמים. זו השגחת יוסף.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *