זאת חנוכה- ושמות הנשיאים – הרב נתנאל בן אהרון

בידוע על פי תורת החסידות- יום שמיני של חנוכה הנקרא " זאת חנוכה" הוא יום מסוגל לישועה בתפילה.
ובוודאי רמוז בתורה הקדושה ובשמות הנשיאים אשר אנו קוראים כל יום בתפילת שחרית. ועיקר הקריאה ביום השמיני אשר כמו מאחד ומאגד את כל הנקראים בשמות לפניו כיוון ואנו קוראים ביום זה את הנשיא…" גמליאל בן פדהצור" אשר גמלו ה יתברך כל טוב ופדהו ממצוקותיו. נר חנוכה הראשון עד האחרון הכולל כולם מאיר למרחקים ולרחוקים ממנו יתברך. לראייה כמעט כל בית מדליק חנוכייה- אפילו ובמיוחד רחוקים. ואלה הרמזים בשמותיהם הקדושים.

"ביום הראשון… נחשון בן עמינדב…"
נחש כרוך עליו. בניו כבר "נדו" עזבו את עמם. נר ראשון מאיר להם.
"ביום השני… נתנאל בן צוער"…
נולדו בניו בצער גדול- ועדיין מצערים לאביהם-בארץ ובשמים…
…" ביום השלישי… אליאב בן חלון…"
הם אותם אשר משפחותיהם נטועות בקודש.. אך הם משקיפים מרחוק ואינם מתקרבים.
…"ביום הרביעי… אליצור בן שדיאור…"
אותם שנעשה להם נס גלוי מעל הטבע – במלחמות. ניתוחים והחלמה ממחלות וכו" ואינם חוזרים לאביהם שבשמים ונשארים בעיקשותם. להם מאיר נר זה.
…"ביום החמישי… שלומיאל בן צורישדי…"
אלו התמימים החיים רק בכח אמונתם ואינם מקיימים ההלכה ככתבה. להם מאיר נר זה.
…" ביום השישי… אליסף בן דעואל…"
אלו החוקרים מחקרים בחכמת הגויים ומנסים להסביר האלוקות על פי דרכם הרחוקה. להם מאיר נר זה.
…" היום השביעי אלישמע בן עמיהוד…"
הם הנוחים לשמוע על תורת ישראל אך זקוקים למסירת נפש פרטית על מנת להתקרב. מכאן באים בעלי תשובה.
…" ביום השמיני… גמליאל בן פדהצור…"
כמו שכתבנו למעלה- מאגד ומחבר את כולם שלפניו ואת הארבע הנותרים שהם……"אבידן בן גדעוני…" אלו כבר נאבדו מהעם היהודי . זאת אומרת הם לא דור ראשון או שני להתבוללות שהכירו את סבא היהודי – אלא נאבדו לגמרי … שאינם יודעים מיהדותם כלל… ועליהם התפילה שיתגלה להם."אחיעזר בן עמישדי" שייף לשם הקודם. אולי העזרה וגילוי היהדות יבוא על ידיהם הקשורים בשם זה. ובזכות מעשה או תפילה יגלו לאלו הנאבדים יהדותם ויעזרום לחזור לעמם…." פגעיאל בן עוכרן… אלו הם שעוכרים אותם הייסורים…." אחירע בן עינן…" אלו שתפילותיהם אינן נשמעות-ובשמיני של חנוכה ישמעו אמן.
מאת הכותב נתנאל בן אהרון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.