פרשת תרומה – הרב נתנאל בן אהרון

שמות כ"ה ד…ה." ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילים מאדמיםוערת תחשים ועצי שטים…" נושאים: חיצוניות ופנימיות. קשת בענן. הידור מצווה. לפי שעה. דעת המפרשים האם היו שני מכסים …

המשך לקרוא ...