פרשת וישלח – הרב נתנאל בן אהרון

בראשית ל"ב-ט…"ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה אחת והכהו והיה המחנה נשאר לפליטה…" רש"י:…" על כרחו- כי אלחם עימו. התקין עצמו לשלשה דברים- לדורון, לתפילה, ולמלחמה. לדורון" ותעבור המנחה על …

המשך לקרוא ...