פרשות וישב. מקץ.ויגש. פרקי השגחה – הרב נתנאל בן אהרון

יוסף מלמד את הנהגת ה אותנו בגלות ובהסתר הנוראי אשר אנו עדיין בתוכו. יוסף עובר את הסתר הפנים( לכאורה) על בשרו. יותר מכך . לא נאמר ביוסף ואפילו פעם אחת …

המשך לקרוא ...