פרשת וילך – הרב נתנאל בן אהרון

דברים ל"א-א…" וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל…" הליכה  זו מה טומנת בחובה כתבו המפרשים במספר פנים. בעל הטורים: לעי"ל מיניה כתיב…" לאברהם, ליצחק וליעקב וסמיך ליה …

המשך לקרוא ...