פרשת וזאת הברכה – הרב אהרון בן נתנאל

דברים ל"ג-א\ב…." וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפנימותו…" (ב) ויאמר "ה" מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהרפראן ואתה מרבבת קדש מימינו אש דת למו…" …

המשך לקרוא ...

פרשת האזינו – הרב נתנאל בן אהרון

השיחה לע"נ ולכבוד מורנו, רבם של ישראל,הרב אלעזר מנחם מן שך זצ"ל. דברים-לב\ז…"זכור ימות עולם בינו שנות דר ודר שאל אביך ויגדך זקניךויאמרו לך… נביא קטעים משיחתו שאחרונה שמסר הרב …

המשך לקרוא ...

פרשת וילך – הרב נתנאל בן אהרון

דברים ל"א-א…" וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל…" הליכה  זו מה טומנת בחובה כתבו המפרשים במספר פנים. בעל הטורים: לעי"ל מיניה כתיב…" לאברהם, ליצחק וליעקב וסמיך ליה …

המשך לקרוא ...

פרשת עקב – הרב נתנאל בן אהרון

דברים –י\ט"ז…." ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשועוד…" רש"י: אוטם לבבכם וכיסויו. שפתי חכמים:וכיסויו שהוא אטומו. וכן כתב בפרשת וארא. שמות וארא-ו\י"ב…" וידבר משה לפני "ה" לאמר הן בני …

המשך לקרוא ...

פרשת ואתחנן – הרב נתנאל בן אהרון

הפרשה מזכירה כמה פעמים דיבור "ה" עם ישראל. דברים-ד\י"א\י"ב\…"ותקרבון ותעמדון  תחת ההר וההר בער באש עד לב השמים חשך ענן וערפל( י"ב) וידבר "ה"אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים …

המשך לקרוא ...