פרשת פנחס – הרב נתנאל בן אהרון

במדבר כ"ו\ה\…" ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנוכילפלוא משפחת הפלואי…" רש"י:החנכי: לפי שהיו האומות מבזים אותם , מה אלו מתייחסים על שבטיהם , סבורים  הם שלא שלטו המצריים …

המשך לקרוא ...