פרשת נשא – הרב נתנאל בן אהרון

במדבר\ד\כ"ב\כ"ה\…"נשא את ראש בני גרשון גם הם….ונשאו את יריעתהמשכן ואת אהל מועד…ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר עלהמשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריהם… כ"ט\ל"א\ל"ב…" בני מררי למשפחתם …

המשך לקרוא ...