פרשת האזינו – הרב נתנאל בן אהרון

השיחה לע"נ ולכבוד מורנו, רבם של ישראל,הרב אלעזר מנחם מן שך זצ"ל. דברים-לב\ז…"זכור ימות עולם בינו שנות דר ודר שאל אביך ויגדך זקניךויאמרו לך… נביא קטעים משיחתו שאחרונה שמסר הרב …

המשך לקרוא ...