פרשת בראשית – הרב נתנאל בן אהרון

בראשית –ג\ו…." ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעיניםונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישהעמה ויאכל…" מודעה: לפני תחילת המאמר על אדם הראשון , אנו …

המשך לקרוא ...