פרשת וישב – הרב אהרון בן נתנאל

הנקודות הקטנות שהובילו  ירידת יוסף למצרים. בראשית ל"ז-י"ד…"ויאמר לולך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה…" רש"י:" עמק חברון"…" והלא חברון בהר …

המשך לקרוא ...

פרשות וישב. מקץ.ויגש. פרקי השגחה – הרב נתנאל בן אהרון

יוסף מלמד את הנהגת ה אותנו בגלות ובהסתר הנוראי אשר אנו עדיין בתוכו. יוסף עובר את הסתר הפנים( לכאורה) על בשרו. יותר מכך . לא נאמר ביוסף ואפילו פעם אחת …

המשך לקרוא ...